ข่าวกิจกรรมข่าวกิจกรรม ปี 2566

ดร.ฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ

นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธีงานบุญมหาสังฆทาน ณ วัดศรีเกษตรพัฒนาราม โดยมีพุทธศาสนิกชนร่วมในพิธีและถวายภัตตาหารเพล ดังกล่าว

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม