ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลเมืองศรีสะเกษ

SISAKET TOWN MUNICIPALITY

ข่าวประชาสัมพันธ์

สื่อประชาสัมพันธ์

อัพเดท..ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยราษฎร์วิถี 1 (ชุมชนหนองแดง) ด้วยวิธีประกวดราคาระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Bidding) …
อ่านเพิ่มเติม
ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเหล็กและอื่นๆ (โครงการประดับตกแต่งเมืองในวันสำคัญของชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง …
อ่านเพิ่มเติม
เรื่อง รายงานการจัดทำร่างขอบเขตของงานและราคากลางของพัสดุจัดจ้างเช่าที่ดินการรถไฟแห่งประเทศไทย …
อ่านเพิ่มเติม
ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอ จ้างทำป้ายไวนิลตอกตราไก่ ขนาด13×3เมตร จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง …
อ่านเพิ่มเติม
ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอ ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ทะเบียน 40-0227 ศก. จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง …
อ่านเพิ่มเติม
ประกาศศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนสำนัก เรื่อง ประกาศคณะกรรมการชนะการเสนอมราคา จ้างเหมาประกอบอาหาร(ปรุงสำเร็จรูป) ประจำเดือน ธันวาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง …
อ่านเพิ่มเติม
ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอมราคา จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันเด็กนักเรียน ประจำเดือน ธันวาคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง …
อ่านเพิ่มเติม
ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กล้องวงจรปิดสำหรับใช้ในงานรักษาความปลอดภัยทั่วไป …
อ่านเพิ่มเติม
/ ยกเลิกประกาศ
ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ เรื่อง ยกเลิกประกาศ ผู้ได้รับการคัดเลือก …
อ่านเพิ่มเติม
/ ยกเลิกประกาศ
ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยราษฎร์วิถี 1 (ชุมชนหนองแดง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-Bidding)ดู …
อ่านเพิ่มเติม
/ ยกเลิกประกาศ
ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ เรื่อง ยกเลิกประกาศ ผู้ได้รับการคัดเลือก …
อ่านเพิ่มเติม
/ ยกเลิกประกาศ
ไม่พบเรื่อง

บริการประชาชน