ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลเมืองศรีสะเกษ

SISAKET TOWN MUNICIPALITY

นายกเทศมนตรี​

ดร.ฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ
นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ

Previous slide
Next slide

แนะนำสำหรับคุณ >>

Live สด

กิจกรรม เทศบาล

ไม่พบเรื่อง

เรื่อง รายงานการจัดทำร่างขอบเขตของงานและราคากลางของพัสดุจัดจ้างเช่าที่ดินการรถไฟแห่งประเทศไทย
ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยราษฏร์วิถี 1 (ชุมชนหนองแดง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) …
ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรถนนรอบเมืองใต้ (รหัสทางหลวงท้องถิ่น ศก.ถ.3-020) กว้าง 8 เมตรยาว 1500 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 12,000 ตารางเมตร ตำบลเมืองใต้ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 1 สาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ เรื่องประกาศราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงท่อระบายน้ค.ส.ล. ซอยราชวิถี 1 (ชุมชนหนองแดง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-didding)
ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรถนนภายในตลาดศูนย์การค้าเก่า (ชุมชนหนองกะลา) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
ประกาศศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนสำนัก เรื่อง ประกาศคณะกรรมการชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหาร (ปรุงสำเร็จ) ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรถนนรอบเมืองใต้ (รหัสทางหลวงท้องถิ่น ศก.ถ.3-020) กว้าง 4 เมตรยาว 1,500 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 12,000 ตารางเมตร ตำบลเมืองใต้ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ
ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรถนนรอบเมืองเหนือ (รหัสทางหลวงท้องถิ่น ศก.ถ.3-018) กว้าง 7 เมตร ยาว 830 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 5,810 ตารางเมตร ตำบลเมืองเหนือ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 1 สาย …
ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรถนนภายในตลาดศูนย์การค้าเก่า (ชุมชนหนองกะลา) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) …
ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อเสา High Mast พร้อมอุปกรณ์ประกอบ จำนวน 4 ต้น(ขนาดความสูง 15 เมตร และขนาดความสูง 20 เมตร) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) …
ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง(High Mast) (เสาไฟ High Mast) ขนาดความสูง 20 เมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบ จำนวน 2 ต้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) …
ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนรังผึ้งหม้อน้ำ เครื่องกำเนิดไฟฟ้า หมายเลขครุภัณฑ์ 465-54-0007 จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง …
ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 2 รายการ เพื่อใช้ซ่อมรถดูดสิ่งโสโครกและฉีดล้างท่อระบายน้ำ (ทะเบียน 82-3600 รหัสครุภัณฑ์ 009-58-0012) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง …
ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 5 รายการ เพื่อใช้ซ่อมรถดูดสิ่งโสโครกและฉีดล้างท่อระบายน้ำ (ทะเบียน 82-3600 รหัสครุภัณฑ์ 009-58-0012) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง …
ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถดูดสิ่งโสโครกและฉีดล้างท่อระบายน้ำ จำนวน 5 รายการ(ทะเบียน 82-3600 รหัสครุภัณฑ์ 009-58-0012) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง …
ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง 18 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง …
ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยลุงมานพ(ชุมชนหนองตะมะ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง …
ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ตรวจการณ์ หมายเลขทะเบียน กจ 6326 ศรีสะเกษ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง …
ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง …
ไม่พบเรื่อง
ไม่พบเรื่อง
ไม่พบเรื่อง
ไม่พบเรื่อง
ไม่พบเรื่อง
ไม่พบเรื่อง