ข่าวกิจกรรมข่าวกิจกรรม ปี 2566

เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2566 เวลา 09.00 น. สำนักการศึกษา เทศบาลเมืองศรีสะเกษ จัดการประกวดวาดภาพระบายสี ในหัวข้อ SOUND OF SISAKET ตามโครงการบริหารจัดการพื้นที่เรียนรู้สร้างสรรค์สำหรับเด็กและเยาวชน ในเขตเทศบาลเมืองศรีสะเกษ แบ่งการประกวดออกเป็น 2 รุ่น ได้แก่ รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี และรุ่นอายุไม่เกิน 22 ปี ณ หอประชุมสโมสรพนักงานเทศบาล สวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา (เกาะห้วยน้ำคำ)

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม