ข่าวกิจกรรมข่าวกิจกรรม ปี 2566

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.09 น.

ดร.ฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ พร้อมด้วย นายกนก ชิยางคบุตร ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดศรีสะเกษ ผู้แทนจากสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ หัวหน้าส่วนการบริหารงานเทศบาลฯ ประชาชน ได้ร่วมประกอบพิธีบวงสรวงสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำจังหวัดศรีสะเกษ เพื่อขออนุญาตจัดงานเฉลิมฉลอง 241 ปีการจัดตั้งเมืองศรีสะเกษ โดยได้บวงสรวงที่อนุสาวรีย์พระนางศรีสระเกศ กำหนดประกอบพิธีพร้อมกันในเวลา 09.09 น.ทั้งหมด 9 แห่ง รวมทั้งทุกอำเภอใน 21 อำเภอ เพื่อขออัญเชิญดวงพระวิญญาณ บูรพามหากษัตราริราชเจ้า ทุกพระองค์ พร้อมทั้งเทพผู้ศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งสถิตในพื้นที่แห่งนี้ และขอน้อมนมัสการดวงวิญญาณบรรพบุรุษผู้สร้างบ้านแปงเมือง ขออานุภาพแห่งสัพพะเทวา จงกำจัดอุปสรรค ปัดป้องผองเหตุเภทภัย อุปัทวะอันตรายทั้งปวง อย่ามีมาแผ้วพาน ขอบเขตสถาน จังหวัดศรีสะเกษ

โดย จังหวัดศรีสะเกษได้ทำพิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ 9 แห่ง ดังนี้

1. ศาลพระภูมิจวนผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ

2. ศาลหลักเมืองศรีสะเกษ

3. พระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 ศาลากลางจังหวัด

4. องค์หลวงพ่อโต ณ วัดมหาพุทธาราม พระอารามหลวง

5. พระพ่อเมือง แม่เมือง หน้าสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ

6. ต้นโพธิ์เก่า หน้าศาลากลางจังหวัด ที่มีมาก่อนการตั้งเมืองศรีสะเกษ

7. ศาลเจ้าปู่ตา หน้าโรงเรียนวัดหลวงวิทยา

8. แม่ศรีสระผม วงกลมกลางใจเมืองศรีสะเกษ หน้าวัดพระโต

9. ศาลเจ้า มูลนิธิสว่างจิตต์ศรีสะเกษธรรมสถาน

ขณะเดียวกัน ทุกอำเภอยังได้จัดพิธีบวงสรวงสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์แต่ละอำเภอ ทั้ง 21 อำเภอ อีกด้วย

ปีนี้จังหวัดศรีสะเกษกำหนดจัดงานเฉลิมฉลอง 241 ปี เสริมบารมี อะไรอะไรก็ดีที่ศรีสะเกษ ระหว่างวันที่ 17 – 21 พฤศจิกายน ณ บริเวณสวนสาธารณะลานออดหลอด “อนุสรณ์ 238 ปีจังหวัดศรีสะเกษ และบริเวณสวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา(เกาะห้วยน้ำคำ) อำเภอเมืองศรีสะเกษ

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม