ข่าวกิจกรรมข่าวกิจกรรม ปี 2565

เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 18 ตุลาคม 2565 ดร.ฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ มอบหมายให้ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองศรีสะเกษ หัวหน้าส่วนการบริหารงานเทศบาล พนักงานเทศบาลเมืองศรีสะเกษ ออกมอบผ้าห่มกันหนาว และผ้าอ้อมสำเร็จรูปสำหรับผู้ใหญ่ ให้แก่พี่น้องประชาชนผู้ด้อยโอกาส ในชุมชนต่างๆ ในเขตเทศบาลเมืองศรีสะเกษ

ซึ่งการมอบผ้าห่มดังกล่าว เทศบาลเมืองศรีสะเกษได้รับการบริจาคผ้าห่มจากผู้มีจิตศรัทธา จึงได้ดำเนินการมอบให้พี่น้องประชาชนผู้ด้อยโอกาส ทั้งนี้เพื่อเป็นการให้ผู้ด้อยโอกาสมีเครื่องบรรเทาความหนาวในเบื้องต้น รวมทั้งสร้างขวัญกำลังใจให้แก่พี่น้องประชาชน