ข่าวกิจกรรมข่าวกิจกรรม ปี 2565

เมื่อเวลา 09.30 น.วันที่ 19 ตุลาคม 2565 ดร.ฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ มอบหมายให้ นายชัยชนะ ผลาพงศ์ รองนายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนการบริหารงานเทศบาล พนักงานเจ้าหน้าที่ในสังกัดเทศบาลเมืองศรีสะเกษ ออกพบปะเยี่ยมเยือนพี่น้องประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณถนนอุบล ช่วงบริเวณใกล้สะพานห้วยน้ำคำ บ้านเรือนได้รับผลกระทบจากปริมาณน้ำเอ่อท่วมถนน ทั้งนี้เพื่อเป็นการให้กำลังใจพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบ พร้อมชี้แจงแนวทางการแก้ไขปัญหาบรรเทาความเดือดร้อนให้พี่น้องประชาชน ได้รับทราบ โดยเทศบาลเมืองศรีสะเกษได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาบริเวณจุดนี้มาอย่างต่อเนื่อง

ซึ่งหลังจากพบปะพูดคุยให้พี่น้องประชาชนได้รับทราบแนวทางการแก้ไขปัญหาแล้ว ประชาชนมีความเข้าใจ และพึงพอใจแล้ว ทางเทศบาลเมืองศรีสะเกษได้แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้ประชาชนโดยทันที สำหรับสถานการณ์น้ำท่วมขังบริเวณถนนอุบล ช่วงบริเวณใกล้สะพานห้วยน้ำคำ ขณะนี้สถานการณ์อยู่ในระดับที่คลี่คลาย ระดับน้ำลดลงอย่างต่อเนื่อง ทางสถานีตำรวจภูธรเมืองศรีสะเกษ ได้เปิดช่องการจราจร ให้ผู้ใช้ถนนได้สัญจรผ่านไปมาได้ แต่ประชาชนควรใช้ความระมัดระวังในการขับขี่ เพื่อความปลอดภัย