ข่าวกิจกรรมข่าวกิจกรรม ปี 2565

เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00 น. เทศบาลเมืองศรีสะเกษ ได้ร่วมกับ สถานีตำรวจภูธรเมืองศรีสะเกษ ร่วมซ้อมแผน การรับมือกรณีตกอยู่ในสถานการณ์ กราดยิง Active shooter หนี ซ่อน สู้ ณ โรงเรียนเทศบาล1 (วัดเจียงอี) สังกัดเทศบาลเมืองศรีสะเกษ โดยมี นายชัยชนะ ผลาพงศ์ รองนายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ หัวหน้าส่วนการบริหารงานเทศบาล ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู นักเรียน โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดเจียงอี) ข้าราชการตำรวจสถานีตำรวจภูธรเมืองศรีสะเกษ ร่วมในการซ้อมแผนเผชิญเหตุในครั้งนี้

ทั้งนี้สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้มีนโยบายให้พี่น้องประชาชนได้รู้จักหลัก “หนี-ซ่อน-สู้” หรือ “Run Hide Fight” ซึ่งเป็นหลักสากลที่ FBI และหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายในหลายๆ ประเทศ นำมาใช้แนะนำประชาชนในการเอาชีวิตรอดในเหตุกราดยิง

สำหรับการซ้อมแผนในครั้งนี้ ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ให้ความรู้ รวมถึงการซักช้อม เผชิญเหตุการณ์กราดยิง (Active shooter) สอนการรับมือในสถานการณ์ การกราดยิง ด้วยหลัก การวิ่ง การซ่อน การสู้ เน้นย้ำให้มีการปฏิบัติที่ถูกต้อง โดยหลักของการสู้ จะสู้ได้ก็ต่อเมื่อหมดหนทางที่จะทำการ “วิ่ง” หรือ “ซ่อน” แล้ว จึงทำการสู้ โดยใช้สิ่งของใกล้ตัวที่พอจะเป็นอาวุธได้ เพื่อเป็นการป้องกันตนเองเมื่ออยู่ในสถานการณ์คับขันและไม่ปลอดภัย