ข่าวกิจกรรมข่าวกิจกรรม ปี 2565

เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2565 ดร.ฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ มอบหมายให้สำนักปลัด ร่วมกับสำนักช่าง และกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองศรีสะเกษ ลงพื้นที่ทำความสะอาดบริเวณน้ำท่วมขัง ภายหลังจากที่น้ำลด บริเวณลานออดหลอด , หมู่บ้านจตุรโชค และชุมชนโนนทรายทอง

โดยในวันพรุ่งนี้ (6 พ.ย.2565) เทศบาลฯ จะทำความสะอาดบริเวณหน้าซอยวิจิตรนคร 10 ไปยังสะพานท่าเรือ , คุ้มสนามเป้า ชุมชนท่าเรือ

จึงขอประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชนที่มีบ้านเรือนอยู่ในพื้นที่ดังกล่าว ได้นำขยะออกมาไว้บริเวณหน้าบ้าน เพื่อเจ้าหน้าที่เทศบาล จะได้ทำการเก็บและนำไปกำจัดต่อไป