ข่าวกิจกรรมข่าวกิจกรรม ปี 2565

เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.00 น. ดร.ฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล, ปลัดเทศบาล นำหัวหน้าส่วนการบริหารงานเทศบาล พนักงานเจ้าหน้าที่ และประชาชน ร่วมเป็นเจ้าภาพถวายผ้าป่าสามัคคี พร้อมทั้งถวายพระประธานประจำพระวิหารใหม่ ทอดถวาย ณ วัดหนองตะมะ ตำบลโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ