ข่าวกิจกรรมข่าวกิจกรรม ปี 2565

เมื่อเวลา 09.29 น. วันที่ 7 พฤศจิกายน 2565 ดร.ฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ เป็นประธาน ในพิธีทำบุญขึ้นอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลน้ำคำ (แห่งใหม่) ตั้งอยู่ที่ ตำบลน้ำคำ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ พร้อมเปิดผ้าแพรอาคารสำนักงาน เพื่อความเป็นศิริมงคล โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ภาครัฐ ภาคเอกชน พี่น้องประชาชน ร่วมพิธี

ในโอกาสเดียวกันนี้ เทศบาลเมืองศรีสะเกษ ได้มอบข้าวสาร และชุดเครื่องนอน ให้แก่เทศบาลตำบลน้ำคำ เพื่อนำไปมอบให้แก่พี่น้องประชาชน ที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่ตำบลน้ำคำต่อไป