ข่าวกิจกรรมข่าวกิจกรรม ปี 2567

วันที่ 10 มกราคม 2567 เวลา 09.00 น.

ดร.ฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ เป็นประธานรับมอบสีดูลักซ์ จากบริษัท อั๊คโซ่ โนเบล เพ้นท์ส (ประเทศไทย) ซึ่งนายรัฐวิทย์ อังคสกุลเกียรติ ประธานหอการค้าจังหวัดศรีสะเกษ เป็นตัวแทนจากสีดูลักซ์ นำมามอบให้กับทางเทศบาลเมืองศรีสะเกษ จำนวน 30 ถัง เพื่อนำไปทาบริเวณสะพานขาวและพื้นที่อื่นๆในเขตเทศบาลเมืองศรีสะเกษ

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม