ข่าวกิจกรรมข่าวกิจกรรม ปี 2565

เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2565 เทศบาลเมืองศรีสะเกษ ร่วมกับ สาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ ออกให้บริการทันตกรรมนอกสถานที่ ชุมชนทุ่งนาดี ทั้งนี้เพื่อเป็นการเพิ่มช่องทาง การให้บริการด้านสุขภาพช่องปากให้แก่พี่น้องประชาชน โดยมีผู้เข้ารับบริการ จำนวน 42 คน แบ่งเป็น ถอนฟัน 12 คน ขูดหินปูน 19 คน อุดฟัน 5 คน เคลือบฟลูออไรด์ 3 คน