ข่าวกิจกรรมข่าวกิจกรรม ปี 2566

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2566 เวลา 17.30 น.

ดร.ฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์เย็น พิธีทอดกฐินสามัคคีเทศบาลเมืองศรีสะเกษ ประจำปี 2566 ซึ่งในปีนี้ทอดถวาย ณ วัดเลียบบูรพาราม ตำบลเมืองใต้ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนการบริหารงาน ผู้บริหารสถานศึกษา พนักงานเทศบาล พนักงานครู เจ้าหน้าที่เทศบาล และพี่น้องประชาชนในเขตเทศบาลเมืองศรีสะเกษ ร่วมพิธีในครั้งนี้ ณ สำนักงานเทศบาลเมืองศรีสะเกษ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม