ข่าวกิจกรรมข่าวกิจกรรม ปี 2566

วันที่ 13 ธันวาคม 2566 เวลา 09.00 น.

ดร.ฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ เป็นประธานมอบใบประกาศเกียรติคุณ ให้แก่ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครูและนักเรียน ในสังกัดโรงเรียนเทศบาล 3 (เฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา) ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง ในรายการเเข่งขันทักษะทางวิชาการ ศิลปะหัตกรรมนักเรียน ประเภทโครงงานคุณธรรม กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาเเละวัฒนธรรม ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ณ ห้องรับรอง เทศบาลเมืองศรีสะเกษ ทั้งนี้เพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติและสร้างขวัญกำลังใจ ให้แก่คณะครูนักเรียน โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
สำหรับนักเรียนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง ประกอบด้วย
1.เด็กหญิงษอร ศรีโสภา
2.เด็กหญิงยิ่งลักษณ์ ศรีจำปา
3.เด็กหญิงรัตน์ชนัน สิมมา
4.เด็กชายบัณฑิต สมดี
5.เด็กชายเกียรติศักดิ์ สรสิทธิ์

ซึ่งเป็นตัวแทนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 เข้าแข่งขันงานศิลปะหัตกรรมนักเรียน ครั้งที่ 71 ประจำปีการศึกษา 2566 ระดับประเทศ ณ จังหวัดอุบลราชธานี

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม