ข่าวกิจกรรมข่าวกิจกรรม ปี 2567

วันที่ 18 มกราคม 2567 เวลา 09.00 น.

นายอนุพงศ์ สุขสมนิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ได้นำข้าราชการ ตุลาการ อัยการ ทหาร ตำรวจ หัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน ร่วมกันประกอบพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะ และกล่าวคำถวายราชสดุดี เนื่องในวันยุทธหัตถีของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี 2567 ณ หอประชุมอำเภอเมืองศรีสะเกษในการนี้ ดร.ฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ มอบหมายให้ นายพิพัฒฬ์ นะรุน ปลัดเทศบาลเมืองศรีสะเกษ นำหัวหน้าส่วนการบริหารงานเทศบาล ร่วมพิธีในครั้งนี้

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม