ข่าวกิจกรรมข่าวกิจกรรม ปี 2567

วันที่ 18 มกราคม 2567 เวลา 09.00 น.

ดร.ฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนการบริหารเทศบาล เจ้าหน้าที่ในสังกัด ลงพื้นที่ออกเยี่ยม ผู้สูงอายุ ที่มีอายุ 90 ปีขึ้นไปตามชุมชนต่างๆ ในเขตเทศบาล จำนวน 11 ราย ตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ทั้งนี้เพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจ และให้คำแนะนำในการดูแลสุขภาพร่างกายให้กับผู้สูงอายุ

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม