ข่าวกิจกรรมข่าวกิจกรรม ปี 2566

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2566 เวลา 17.30 น.

นายอนุพงศ์ สุขสมนิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ นำหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พ่อค้าประชาชน ประกอบพิธีสู่ขวัญบ้านบายศรีเมือง รุ่งเรือง 241 ปี จังหวัดศรีสะเกษ และพิธีเจริญพระพุทธมนต์และปรารภธรรม “เติมกำลังบุญ หนุนกำลังดวง โชติช่วงสุขตลอด” ณ ลานออดหลอด อนุสรณ์ 238 ปี จังหวัดศรีสะเกษ ทั้งนี้ ดร.ฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ มอบหมายให้นายชัยชนะ ผลาพงศ์ รองนายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ ร่วมในพิธี

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม