ข่าวกิจกรรมข่าวกิจกรรม ปี 2566

วันที่ 19 พฤศจิกายน 2566 เวลา 16.30 น.

นายอนุพงศ์ สุขสมนิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานพิธีเปิดงานเฉลิมฉลอง 241 ปี จังหวัดศรีสะเกษ ภายในงานมีการมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ “ยอดคนเมืองศรีสะเกษ” การแสดงศิลปวัฒนธรรม และการรำเฉลิมฉลอง 241 ปี จังหวัดศรีสะเกษ โดยนางรำจากทั่วจังหวัดศรีสะเกษ จำนวนกว่า 5,000 คน ร่วมรำเฉลิมฉลองฯ ทั้งนี้ ดร.ฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ มอบหมายให้นายชัยชนะ ผลาพงศ์ รองนายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ นำผู้อำนวยการสถานศึกษา พนักงานครูสังกัดเทศบาลเมืองศรีสะเกษ ร่วมในพิธี

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม