ข่าวกิจกรรมข่าวกิจกรรม ปี 2566

เริ่มเวลา 18.00 น. เป็นต้นไป

ครั้งแรกของศรีสะเกษ!!…ชมการซ้อมใหญ่ของฝูงโดรน กว่า 600 ตัว ณ เกาะกลางนั้าห้วยนำ้คำ เริ่มเวลา 18.00 น. เป็นต้นไป ชมการแสดงจริงที่ยิ่งใหญ่อลังการ รับรองตื่นตาตื่นใจอย่างแน่นอน

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม