ข่าวกิจกรรมข่าวกิจกรรม ปี 2566

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2566 เวลา 18.30 น.

ดร.ฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ นำคณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาลเมืองศรีสะเกษ ชมการแสดงบินโดรนแปรอักษร เฉลิมฉลอง 241 ปี จังหวัดศรีสะเกษ จำนวน 780 ลำ ณ ลานโคปุระ สวนเฉลิมพระเกียรติฯ (เกาะห้วยน้ำคำ)

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม