ข่าวกิจกรรมข่าวกิจกรรม ปี 2566

วันที่ 28 ธันวาคม 2566 เวลา 09.00 น.

เทศบาลเมืองศรีสะเกษ ซึ่งนำโดย ดร.ฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ ได้ทำการ สุ่มตรวจปัสสาวะในผู้ขับขี่รถโดยสารสาธารณะ จักรยานยนต์รับจ้าง ภายในสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดศรีสะเกษ ทั้งนี้เพื่อเป็นการรณรงค์ไม่ใช้ยาเสพติดในผู้ขับขี่รถโดยสารสาธารณะ สร้างการรับรู้แก่ประชาชนในการป้องกันตนเองไม่ให้ตกเป็นเหยื่อของขบวนการค้ายาเสพติดและปัญหาอาชญากรรม รวมทั้งอันตรายที่เกิดจากการขับขี่รถโดยสารสาธารณะในช่วงวันหยุดยาว พร้อมทั้งสร้างความมั่นใจให้แก่ประชาชนในการเดินทางอย่างปลอดภัย เป็นของขวัญปีใหม่ ลดความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนตามนโยบายของรัฐบาล

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม