ข่าวกิจกรรมข่าวกิจกรรม ปี 2566

เรื่อง เจ้าหน้าที่ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองศรีสะเกษ ออกสนับสนุนองค์การบริหารส่วนตำบลซำ ระงับเหตุเพลิงไหม้

วันที่ 8 มกราคม 2566 เวลา 16.30 น. ดร.ฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองศรีสะเกษ ออกสนับสนุนองค์การบริหารส่วนตำบลซำ ระงับเหตุเพลิงไหม้ พ่วงขนฟางก้อน บนถนนกันทรลักษ์-ศรีสะเกษ ตำบลซำ อำเภอเมืองศรีสะเกษ

แจ้งเหตุโทรสายด่วน 199 หรือ 045-620-911