ข่าวกิจกรรมข่าวกิจกรรม ปี 2566

เรื่อง นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ ได้นำหัวหน้าส่วนการบริหารงานเทศบาล ร่วมมอบรถจักรยานยนต์ จำนวน 1 คัน เพื่อสมทบเป็นของรางวัลร้านธารากาชาด

วันที่ 8 ธันวาคม 2565 เวลา 10.00 น. นายสำรวย เกษกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานแถลงข่าวการจัดงานเทศกาลปีใหม่สี่เผ่าไทยศรีสะเกษ ประจำปี 2566 และรับมอบสิ่งของเพื่อเป็นรางวัล ในการออกร้านธารากาชาดจากส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ เอกชน องค์กรต่างๆ

ในโอกาสเดียวกันนี้ ดร.ฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ ได้นำหัวหน้าส่วนการบริหารงานเทศบาล ร่วมมอบรถจักรยานยนต์ จำนวน 1 คัน เพื่อสมทบเป็นของรางวัลร้านธารากาชาด ณ สนามหน้าจวนผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ