ข่าวกิจกรรมข่าวกิจกรรม ปี 2566

เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2566 เวลา 09.00 น. ดร.ฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ มอบหมายให้ นายชัยชนะ ผลาพงศ์ รองนายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ นำสมาชิกสภา หัวหน้าส่วนการบริหารงานเทศบาล และพนักงานในสังกัด ให้การต้อนรับ นายธนิต ชาววัง นายกเทศมนตรีตำบลหัวตะพาน อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ และคณะศึกษาดูงานในโอกาสเดินทางมาศึกษาดูงานด้านการขับเคลื่อนการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพผู้สูงอายุ ของเทศบาลเมืองศรีสะเกษ ณ หอประชุมสโมสรพนักงานเทศบาล เกาะห้วยนํ้าคำ

ทั้งนี้โครงการศึกษาดูงานดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ ให้มีประสิทธิภาพอันจะสร้างประโยชน์ให้เกิดแก่ตัวผู้สูงอายุ รวมทั้งเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ก่อให้เกิดความสามัคคี และเปิดโลกทัศน์จากการศึกษาดูงานนอกสถานที่