ข่าวกิจกรรมข่าวกิจกรรม ปี 2566

เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2566 เวลา 11.00 น.

ดร.ฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ มอบหมายให้นายชัยชนะ ผลาพงศ์ รองนายกเทศมนตรี นำหัวหน้าส่วนการบริหารงานเทศบาล ผู้อำนวยการสถานศึกษา พนักงานเทศบาล ให้การต้อนรับและแสดงความยินดีกับ
นายพิพัฒฬ์ นะรุน ปลัดเทศบาลเมืองศรีสะเกษ , นางเรวดี สีหะวงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล 1 (วัดเจียงอี) และนางอารญา ระดมเล็ก ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล 2 “รัชมังคลานุสรณ์” เนื่องในโอกาสโอนย้ายมาปฏิบัติราชการที่เทศบาลเมืองศรีสะเกษ

กิจกรรมเพิ่มเติม