ข่าวกิจกรรมข่าวกิจกรรม ปี 2566

เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 20 ตุลาคม 2566

นายอนุพงศ์ สุขสมนิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธีเทิดพระเกียรติเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และวันพยาบาลแห่งชาติ,วันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566 เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แสดงความจงรักภักดี และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานัปการ

โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ แพทย์ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ในจังหวัดศรีสะเกษเข้าร่วมในกิจกรรม ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชกุมารี สวนสมเด็จศรีนครินทร์ศรีสะเกษ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ

ทั้งนี้ ดร.ฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ มอบหมายให้ นายศักดิ์ไชย เตรียมพิทักษ์ ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองศรีสะเกษ เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม