ข่าวกิจกรรมข่าวกิจกรรม ปี 2566

เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2566 เวลา 08.00 น.

นายอนุพงศ์ สุขสมนิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธาน นำหัวหน้าส่วนราชการ ภาครัฐ ภาคเอกชน กลุ่มพลังมวลชนจังหวัดศรีสะเกษ วางพวงมาลา เบื้องหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 23 ตุลาคม 2566 “วันปิยมหาราช” ทั้งนี้ เพื่อเป็นการร่วมแสดงความจงรักภักดี และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่มีต่อปวงชนชาวไทย ณ บริเวณลาน พระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ

ทั้งนี้ ดร.ฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ มอบหมายให้ หัวหน้าส่วนการบริหารงานเทศบาล ผู้บริหารสถานศึกษา พนักงานเทศบาล พนักงานครู ในสังกัดเทศบาลเมืองศรีสะเกษ ร่วมพิธีในครั้งนี้

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม