ข่าวกิจกรรมข่าวกิจกรรม ปี 2566รางวัลปี 2566รางวัลแห่งความภาคภูมิ

เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2566 ดร.ฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ เข้ารับโล่เชิดชูเกียรติองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ยกระดับสู่เมืองสุขภาพดี ประจำปี 2566 จากนายแพทย์อรรถพล แก้วสัมฤทธิ์ รองอธิบดีกรมอนามัย ณ โรงแรมพีเค.พาเลช แอนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร
โดยเทศบาลเมืองศรีสะเกษได้รับโล่เกียรติคุณรับรองเมืองสุขภาพดี เขตสุขภาพที่ 10 ประจำปี 2566 ในระดับเงิน

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม