ข่าวกิจกรรมข่าวกิจกรรม ปี 2566ข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวประชาสัมพันธ์ ปี 2566รางวัลปี 2566รางวัลแห่งความภาคภูมิ

เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2566 เวลา 18.00 น.

ดร.ฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ มอบหมายให้นายชัยชนะ ผลาพงศ์ รองนายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ พร้อมด้วยนายณัฐพล หิรัญเรือง นักพัฒนาการท่องเที่ยวชำนาญการ เป็นผู้แทนเข้ารับพระราชทานรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย (Thailand Tourism Awards) ครั้งที่ 14 ประจำปี 2566 โดยทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จเป็นองค์ประธานในพิธีพระราชทานรางวัลฯ ณ สามย่านมิตรทาวน์ กรุงเทพมหานคร

ทั้งนี้สวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา (เกาะห้วยน้ำคำ) เทศบาลเมืองศรีสะเกษ ได้รับพระราชทานรางวัล ประเภทแหล่งท่องเที่ยว สาขาแหล่งท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้ รางวัล Thailand Tourism Silver Awards (ดีเด่น) ซึ่งจัดโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม