เทศบาลเมืองศรีสะเกษ

ได้รับรางวัลเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน กระบวนทัศน์ใหม่

ประจำปี 2566