ติดต่อเทศบาลเมืองศรีสะเกษ

987/39 ถนนขุขันธ์ ตำบลเมืองใต้ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 33000

โทรศัพท์ 045-620-211 - 4 โทรสาร 045-613-804

E-mail : saraban_04330102@dla.go.th