ติดต่อเทศบาลเมืองศรีสะเกษ

987/39 ถนน ขุขันธ์ ตำบล เมืองใต้ อำเภอเมืองศรีสะเกษ ศรีสะเกษ 33000