ขอเชิญสมัครเข้าร่วมการแข่งขันฟุตซอล “เทศบาลเมืองศรีสะเกษ ยูธ คัพ” ครั้งที่ 5 ประจำปี 2567

แบ่งการแข่งขันออกเป็น 3 รุ่น ได้แก่

  1. รุ่นเยาวชนชาย อายุไม่เกิน 12 ปี (เกิดตั้งแต่ปี พ.ศ. 2554 เป็นต้นไป)
  2. รุ่นเยาวชนชาย อายุไม่เกิน 15 ปี (เกิดตั้งแต่ปี พ.ศ. 2551 เป็นต้นไป)
  3. รุ่นเยาวชนชาย อายุไม่เกิน 18 ปี (เกิดตั้งแต่ปี พ.ศ. 2548 เป็นต้นไป)
  • รุ่นละไม่เกิน 16 ทีม
  • เปิดรับสมัคร ในระหว่างวันที่ 20 – 30 พฤศจิกายน 2566 ณ สำนักการศึกษา ชั้น 4 สำนักงานเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
  • กำหนดการแข่งขัน ในระหว่างวันที่ 13 – 26 ธันวาคม 2566

หนังสือประชาสัมพันธ์การแข่งขันฟุตซอล

ประกาศระเบียบ-ฟุตซอล

ใบสมัคร – ทะเบียนภาพถ่าย – บัญชีรายชื่อ