รางวัล Friendly Design Awards ประจำปี 2565 ประเภท สถานที่เฟรนด์ลี่ดีไซน์ จากมูลนิธิอารยสถาปัตย์เพื่อคนทั้งมวล