ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมเพื่อเลือกกรรมการชุมชน พ.ศ.2566