แหล่งท่องเที่ยวศรีสะเกษ

Previous slide
Next slide

ตำแหน่งในแผนที่

ข้อมูลสถานที่

เกาะกลางน้ำ จังหวัดศรีสะเกษ เป็นสถานที่ที่คนจังหวัดศรีสะเกษให้ความสนใจเป็นอย่างมากและเดินทางไปพักผ่อนหย่อนใจอยู่เสมอ เพราะสถานที่อุดมไปด้วยความร่มรื่นและความสบายตาสบายใจ มีชื่อเรียกสิ่งต่างๆ มากมายบนเกาะกลางน้ำแห่งนี้ ทั้ง Sisaket Aquarium ศูนย์แสดงพันธุ์สัตว์น้ำที่ใหญ่ที่สุดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีสัตว์น้ำหลายชนิดให้ศึกษาและเรียนรู้ หอศรีลำดวนเฉลิมพระเกียรติ จุดชมทัศนียภาพจังหวัดศรีสะเกษ เป็นอีกชื่อหนึ่งที่อยู่บนเกาะกลางน้ำ ข้าพเจ้าเคยส่งชื่อหอคอยเข้าประกวดได้รับเกียรติบัตรผู้เข้าร่วมตั้งชื่อหอคอย กิจกรรมดีๆ ที่เปิดโอกาสให้ประชาชนร่วมกันแสดงความคิดเห็น แต่ผลการตั้งชื่อ คือ หอศรีลำดวนเฉลิมพระเกียรติ เป็นชื่อที่ทรงคุณค่าและคู่ควรกับจังหวัดศรีสะเกษเป็นอย่างยิ่ง เมื่อขึ้นไปบนหอศรีลำดวนเฉลิมพระเกียรติจะเห็นบรรยากาศของจังหวัดศรีสะเกษอย่างกว้างขวาง แต่ละทิศจะบอกชื่ออำเภอต่างๆ อย่างชัดเจน รอบเกาะกลางน้ำเป็นถนนให้คนในจังหวัดศรีสะเกษ จังหวัดใกล้เคียง และคนที่สนใจมาออกกำลังกาย นอกจากจะได้บรรยากาศที่สดชื่นแล้ว ยังมีสุขภาพที่แข็งแรงอีกด้วย ในขณะที่วิ่งออกกำลังกายรอบเกาะกลางน้ำในเวลาตะวันใกล้จะลับขอบฟ้า