ประกาศ เทศบาลเมืองศรีสะเกษ เรื่องยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา