ข่าวกิจกรรมข่าวกิจกรรม ปี 2566

ประจำวันที่ 1 มีนาคม 2566

💡งานระบบไฟฟ้าสาธารณะ💡

1.ติดไฟเพิ่มชุมนุมโนนทรายทอง

2.ส่งพัดลมวัดพานทา

3.ติดไฟชุมชนหนองตะมะ

4.ตัดไม้ซอยหลังโค้ก

5.ถอนเสาไฟลานออดหลอด

6.แก้ไขโคมเอียงถนน ศรีสะเกษ-อุทุมพรฯ ซอยข้างร้านเนื้อย่าง

7.ซ่อมไฟถนนวิจิตรนคร 4

8.ซ่อมไฟถนนวัดพานทา

9.แก้ไขไฟจราจรแยกฮกเซ้ง

🚜งานสาธารณูปโภค🛠

1.ซ่อมแซมฝาท่อระบายน้ำชุมชนทุ่งนาดีและถ.ศรีวิเศษ

2.ถางป่าสำรวจแนวเขตหน้ารร.ท.3

3.ลอกท่อหมู่บ้านมงคลสมบัติ

4.ลอกท่อหลังสาธารณสุขจังหวัด

5.ลอกท่อชุมชนหนองคู ซ.3 6.ลอกท่อหมู่บ้านมหาราช

7.ลอกท่อ ซ.วิจิตรนคร 9