ข่าวกิจกรรมข่าวกิจกรรม ปี 2565

#รายนามผู้บริจาคช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในเขตเทศบาลเมืองศรีสะเกษ🗓ประจำวันที่ 13 ตุลาคม 2565 ดังนี้

1.ชมรมอดีตพนักงานเทศบาลเมืองศรีสะเกษ บริจาคเงินสด 16,400 บาท

2.คุณสุรชาติ สฤษดิ์นิรันทร์ บริจาคผักสด (ขึ้นช่าย) จำนวน 10 ถุง

3.ร้านกล้วย (ตลาดต้นมะเกลือ) บริจาค กล้วยน้ำหว้า 9 ตะกร้า

4.ร้านสวนแก้ว จำนวน 100 แพ็ค

5.ร้านลิเติลวาย จำนวน 20 แพ็ค

6.ร้านทองฉั่ว เฉง เฮง จำนวน 100 แพ็ค

7.ร้านดีฮับ อุบล บริจาคถุงยังชีพ จำนวน 1 ถุง และเงินสด จำนวน 500 บาท

8.ร้านดาบนุ ลาบปลา บริจาคข้าวกล่อง จำนวน 20 กล่อง

9.ชมรมอดีตพนักงานเทศบาลเมืองศรีสะเกษ บริจาคเงินสด 16,400 บาท

10.นางวรรณทิพย์ เลิศอัครพล บริจาคเงินสด 1,000 บาท

11.โรงแรมบุญศิริ บริจาคข้าวกล่อง 120 กล่อง

12.ร้าน BARCO บริจาคข้าวกล่อง 50 กล่อง

13.คุณประหยัด พลพวก และครอบครัว บริจาคข้าวสารพร้อมด้วยเครื่องอุปโภคบริโภค

14.มูลนิธิเพชรเกษม มอบข้าว 2200 กล่อง

15.ครอบครัวคุณภาณุ บุนนาค ร่วมบริจาค ข้าวสาร 1 กระสอบ หมูยอ 50 แท่ง

16.ร้านนิวอุปกรณ์ภัณฑ์ ร่วมบริจาคเบเกอรี่ จำนวน 165 ชิ้น

17.คุณรุ่งฤดี ศรีคง บริจาคข้าวสาร 1 กระสอบ

18.มูลนิธิสว่างจิตต์ศรีสะเกษร่วมกับกลุ่มแม่บ้านศรีสะเกษ มอบถุงยังชีพ 600 ชุด และ ผัดไทจำนวน 1100 กล่อง

**อัพเดทเรื่อยๆ**

📣ขอเชิญผู้ที่สนใจ บริจาคได้ที่ ศูนย์ประสานงานและช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยเทศบาลเมืองศรีสะเกษ 🙏🏼

ขอเชิญร่วมบริจาค สิ่งของ เครื่องอุปโภค บริโภคเพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภายในเขตเทศบาลเมืองศรีสะเกษ ณ อาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ดับเพลิง)

📣บัญชีรับบริจาค💸

ธนาคารกรุงไทย สาขาศรีสะเกษ

ชื่อบัญชี ศูนย์ประสานงานและช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย เทศบาลเมืองศรีสะเกษ เลขที่ 311-3-58075-7