ข่าวกิจกรรมข่าวกิจกรรม ปี 2566

เรื่อง งานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566

วันที่ 14 มกราคม 2566 เวลา 09.00 น. ดร.ฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ มอบหมายให้ นายนพดล จันทร์พวง รองนายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ เป็นประธานเปิดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 ซึ่งเทศบาลเมืองศรีสะเกษ ร่วมกับ หน่วยงานภาครัฐ เอกชน และภาคประชาชนในจังหวัดศรีสะเกษ จัดขึ้นภายใต้คำขวัญ “รู้หน้าที่ มีวินัย ใฝ่ความดี” ณ บริเวณสวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา (เกาะห้วยน้ำคำ)

ซึ่งมีกิจกรรมประกอบด้วย การแสดงบนเวทีของเด็ก จากโรงเรียนต่างๆ ในเขตเทศบาล การร่วมสนุกในฐานกิจกรรมต่าง ๆ เช่น การจับรางวัล ตอบคำถามชิงรางวัล วาดภาพ รับของรางวัล จากบริษัทห้างร้าน และหน่วยงานราชการ กิจกรรมนันทนาการ การบริการอาหารและเครื่องดื่ม และในปีนี้เทศบาลเมืองศรีสะเกษได้เปิดศูนย์แสดงพันธุ์สัตว์น้ำเทศบาลเมืองศรีสะเกษ และหอศรีลำดวนเฉลิมพระเกียรติ ให้เด็กๆได้เข้าชมฟรีด้วย

เทศบาลเมืองศรีสะเกษขอขอบคุณทุกภาคส่วนที่มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม เพื่อสร้างความสุขให้กับเด็กๆ ในครั้งนี้