ข่าวกิจกรรมข่าวกิจกรรม ปี 2566

วันที่ 14 พฤษภาคม 2566 เวลา 08.30 น. ดร.ฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ เดินทางมาใช้สิทธิเลือกตั้ง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ศรีสะเกษ เขต 1 ณ หน่วยเลือกตั้งที่ 37 โรงเรียนเทศบาล 5 ชุมชนหนองยางหนองม่วง

เทศบาลเมืองศรีสะเกษขอเชิญพี่น้องประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ออกมาใช้สิทธิเลือกตั้ง ณ หน่วยเลือกตั้งที่ท่านมีชื่อ ในวันอาทิตย์ที่ 14 พฤษภาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 08.00 – 17.00 น.