ทศบาลเมืองศรีสะเกษ เชิญชวนประชาชน ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ออกไปใช้สิทธิ เลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเมืองศรีสะเกษ เขต 1 กรณี แทนตำแหน่งที่ว่าง ในวันอาทิตย์ที่ 25 กันยายน นี้ ตั้งแต่เวลา 08.00 – 17.00 น. ณ หน่วยเลือกตั้ง เขตที่ 1 “เลือกตั้งท้องถิ่น ร่วมกันใช้สิทธิ อย่างสุจริตโปร่งใส