ข่าวกิจกรรมข่าวกิจกรรม ปี 2565

เรื่อง นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ เข้ารับรางวัล Friendly Design Awards ประจำปี 2565

วันที่ 18 ธันวาคม 2565 เวลา 10.00 น. ดร.ฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ เข้ารับรางวัล Friendly Design Awards ประจำปี 2565 ประเภท สถานที่เฟรนด์ลี่ดีไซน์ ในงาน Thailand Friendly Design Expo 2022 : มหกรรมอารยสถาปัตย์ และนวัตกรรมสุขภาพเพื่อคนทั้งมวล ปีที่ 6 จากมูลนิธิอารยสถาปัตย์เพื่อคนทั้งมวล ณ ฮอลล์ 102 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค-บางนา กรุงเทพฯginj

ทั้งนี้ มูลนิธิอารยสถาปัตย์เพื่อคนทั้งมวล ได้คัดเลือก สวนสาธารณะกุดหวาย อนุสรณ์ 239 ปี จังหวัดศรีสะเกษ ซึ่งอยู่ในความดูแลของเทศบาลเมืองศรีสะเกษ รับรางวัล Friendly Design Awards ประจำปี 2565 ประเภท สถานที่เฟรนด์ลี่ดีไซน์

สำหรับรางวัล Friendly Design Awards ประจำปี 2565 เป็นรางวัลเพื่อส่งเสริม และยกย่องเชิดชูองค์กร สถานที่ แหล่งท่องเที่ยว ยานพาหนะ หรือบริการต่างๆ ที่มีการออกแบบให้ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และมนุษย์ล้อ หรือคนที่ใช้รถเข็น สามารถเข้าถึงได้ ใช้ประโยชน์ได้สะดวก ปลอดภัย ทันสมัย เป็นธรรมทั่วถึง เท่าเทียม และทัดเทียมกับนานาอารยประเทศทั่วโลก