Uncategorizedข่าวกิจกรรมข่าวกิจกรรม ปี 2566

เรื่อง พิธีบวงสรวงและสมโภชรูปหล่อพระนางศรีสระเกศ ประจำปี 2566

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 07.00 น. นายอนุรัตน์ ธรรมประจำจิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธีบวงสรวงและสมโภชรูปหล่อพระนางศรีสระเกศ ประจำปี 2566 ซึ่งเทศบาลเมืองศรีสะเกษ ได้จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 1-2 กุมภาพันธ์ 2566 ณ บริเวณวงกลมพระนางศรีสระเกศ ตำบลเมืองเหนือ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ ทั้งนี้เพื่อให้ประชาชนได้แสดงความเคารพ รูปหล่อพระนางศรีสระเกศ เพื่อความเป็นสิริมงคล และสืบสานวัฒนธรรม ประเพณีพื้นเมืองของท้องถิ่น

ในการนี้ นางมัลลิกา เกษกุล นายกเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ นายนพ พงศ์ผลาดิสัย นางสาวชนมณัฐ รอดบุญธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาชนชาวจังหวัดศรีสะเกษ เข้าร่วมพิธีในครั้งนี้

โดยมี ดร.ฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ นำฝ่ายบริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนการบริหารงานเทศบาล ผู้บริหารสถานศึกษา พนักงานเทศบาล พนักงานครู เจ้าหน้าที่ ในสังกัดเทศบาลเมืองศรีสะเกษ ให้การต้อนรับ และร่วมดำเนินการประกอบพิธี

ซึ่งกิจกรรมประกอบด้วย พิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน 9 รูป พิธีถวายเครื่องบวงสรวง พิธีเปลี่ยนสไบเครื่องทรงพระนางศรีสระเกศ รำถวายพระนางศรีสระเกศ และพิธีสักการะบูชารูปหล่อพระนางศรีสระเกศ