ข่าวกิจกรรมข่าวกิจกรรม ปี 2566

เรื่อง มอบผ้าห่มกันหนาว ให้แก่พี่น้องผู้ด้อยโอกาส ทั้ง 47 ชุมชน

วันที่ 23 มกราคม 2566 เวลา 10.00 น.ดร.ฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ เป็นประธานมอบผ้าห่มกันหนาว ให้แก่พี่น้องผู้ด้อยโอกาส ทั้ง 47 ชุมชน ในเขตเทศบาลเมืองศรีสะเกษ จำนวน 200 ชุด ณ ศูนย์บริการทางสังคม ชุมชนหนองยาง

ซึ่งการมอบผ้าห่มดังกล่าว กองทุนสวัสดิการชุมชน เทศบาลเมืองศรีสะเกษ ได้ดำเนินการจัดหาผ้าห่มกันหนาว มามอบให้พี่น้องประชาชนผู้ด้อยโอกาส ทั้งนี้เพื่อเป็นการให้ประชาชนผู้ด้อยโอกาสมีเครื่องบรรเทาความหนาวในเบื้องต้น รวมทั้งสร้างขวัญกำลังใจให้แก่พี่น้องประชาชน