ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอมราคา จ้างเหมาประกอบอาหากลางวันเด็กนักเรียน ประจำเดือน พฤษภาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง