ข่าวกิจกรรมข่าวกิจกรรม ปี 2566

วันที่ 25 มิถุนายน 2566 เวลา 09.00 น. นายพสุธา คันศร รองผู้ว่าการก่อสร้างและบริหารโครงการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เป็นประธานฝ่ายฆราวาสในพิธีทอดผ้าป่าสามัคคี ถวายแด่วัดโนนสำนัก ตำบลหญ้าปล้อง อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ ทั้งนี้สายงานก่อสร้างและบริหารโครงการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ได้ร่วมกับชาวบ้านชุมชนโนนสำนัก เขตเทศบาลเมืองศรีสะเกษ จัดทำผ้าป่าสามัคคีขึ้น ทั้งนี้นำปัจจัยที่ได้ไปดำเนินการก่อสร้างอุโบสถของวัดให้แล้วเสร็จต่อไป

โดยมี ดร.ฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ พร้อมด้วย นายคมสัน เพิ่มบุญ รองนายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองศรีสะเกษ นำพี่น้องประชาชนชาวชุมชนโนนสำนัก และชุมชนใกล้เคียงร่วมให้การต้อนรับ และร่วมพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีในครั้งนี้