ข่าวกิจกรรมข่าวกิจกรรม ปี 2566

วันที่ 27 มิถุนายน 2566 เวลา 10.00 น. นางสาวชนมณัฐ รอดบุญธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานให้การต้อนรับ เครือข่ายทูตอารยสถาปัตย์เพื่อคนทั้งมวลภาคอีสาน ในโอกาสเดินทางมาเปิดโครงการโบกธงทัวร์ท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวลทูตอารยสถาปัตย์ภาคอีสาน ครั้งที่ 2 เข้าสำรวจเยี่ยมชมติดตามความคืบหน้าในการออกแบบก่อสร้างอารยสถาปัตย์ ที่ได้มาตรฐานทัดเทียมนานาชาติและมีสิ่งอำนวยความสะดวกแก่ผู้พิการและคนทั้งมวล ณ หอศรีลำดวนเฉลิมพระเกียรติ เกาะห้วยนํ้าคำ

ทั้งนี้กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อเป็นการกระตุ้นให้สถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ เกิดความตระหนักรู้ในเรื่องสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้พิการและคนทั้งมวล สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ร่วมกันอย่างเสมอภาค เท่าเทียม ตามหลักการท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล หรือ Tourism for all และการให้บริการทุกสภาพร่างกาย สะดวก ทันสมัย ปลอดภัย และเป็นมิตรกับคนทั้งมวล อีกทั้งยังเป็นการประชาสัมพันธ์สถานที่ท่องเที่ยว และขับเคลื่อนธุรกิจท่องเที่ยวในจังหวัดศรีสะเกษ

โดยมี ดร.ฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ นำหัวหน้าส่วนการบริหารงานเทศบาล พนักงาน เจ้าหน้าที่ ในสังกัดเทศบาลเมืองศรีสะเกษให้การต้อนรับ และบรรยายสรุปเกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยวในเขตเทศบาลเมืองศรีสะเกษ ให้คณะได้รับทราบในครั้งนี้