ข่าวกิจกรรมข่าวกิจกรรม ปี 2566

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 23.00 น. ดร.ฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองศรีสะเกษ ระงับเหตุเพลิงไหม้ป่าหลังวัดเลียบบูรพาราม

แจ้งเหตุเพลิงไหม้ โทร. 199 หรือ 045-620-911