ข่าวกิจกรรมข่าวกิจกรรม ปี 2566

วันที่ 6 พฤษภาคม 2566 เวลา 07.30 น. นายสำรวย เกษกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ได้นำข้าราชการพลเรือน ตุลาการ อัยการ ทหาร ตำรวจ คณะกรรมการเหล่ากาชาด ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคธุรกิจเอกชน ประชาชนและเยาวชน ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร พระภิกษุสงฆ์ และ สามเณรจำนวน 85 รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล และ น้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์เนื่องในโอกาสครบรอบ 100 ปี วันประสูติ ณ บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ

จากนั้นเวลา 08.00 น. นายสำรวย เกษกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ได้เป็นประธานประกอบพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ หน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ และกล่าวน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ณ อาคารฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี หอประชุมอำเภอเมืองศรีสะเกษ ทั้งนี้ ดร.ฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ มอบหมายให้ นายพิพัฒน์ อินทรวงษ์โชติ รองปลัดเทศบาลเมืองศรีสะเกษ พร้อมข้าราชการในสังกัดเทศบาลเมืองศรีสะเกษ ร่วมในพิธี